Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: діагностика і хіміотерапія онкологічних захворювань

22.01.2020 10:01

Резюме. У дорослих і дітей

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із Національною службою здоров’я України залишаються:

 • автономізація закладу-надавача (договір укладається з надавачем будь-якої організаційно-правової форми, окрім бюджетної установи);
 • наявність діючої ліцензії на провадження діяльності з медичної практики та ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин і прекурсорів (за потреби);
 • комп’ютеризація та інформатизація закладу — наявність відповідної медичної інформаційної системи, яку підключено до центральної бази даних Електронної системи охорони здоров’я.

Спеціальні вимоги

Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультування пацієнтів із підозрою на новоутворення.
 2. Лабораторна та інструментальна діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини.
 3. Забезпечення медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія, таргетна терапія).
 4. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 5. Забезпечення своєчасного знеболення.
 6. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 7. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період для запобігання виникненню ускладнень.
 8. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострий/відновний період або послуг з паліативної медичної допомоги.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.
 2. Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень:
  • клінічний аналіз крові;
  • визначення групи крові та резус-фактора;
  • біохімічний аналіз (загальний білок, альфа-амілаза, АсАТ, АлАТ, білірубін із фракціями, креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій);
  • показники системи згортання (ТЧ, АЧТЧ, МНВ);
  • глюкоза крові;
  • СРБ кількісний;
  • тести на тропонін;
  • D-димер;
  • дослідження спинномозкової рідини;
  • аналіз сечі загальний.
 1. Забезпечення можливості проведення досліджень на онкологічні маркери у закладі або на умовах договору.
 2. Забезпечення можливості проведення цитологічного патоморфологічного дослідження тканини пухлини, імуногістохімічного та молекулярно-генетичного дослідження у закладі або на умовах договору.
 3. Забезпечення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору.
 4. Забезпечення можливості проведення інструментальної діагностики у закладі або на умовах договору.
 5. Затверджений персональний склад постійнодіючої мультидисциплінарної групи спеціалістів та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей.
 6. Забезпечення компонентами крові у вигляді постійного запасу та/або швидкого доступу до них у цілодобовому режимі на умовах договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар-онколог та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
 2. Лікар-анестезіолог або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи.
 3. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи.
 4. Медична сестра-анестезист — щонайменше 2 особи.
 5. Сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

Вимоги до переліку обладнання:

 1. У закладі:
 • УЗД-апарат з допплером;
 • рентгенівський апарат (пересувний або стаціонарний);
 • спіральний комп’ютерний томограф та/або магнітно-резонансний томограф — у закладі, або наявність договору з іншим закладом про проведення діагностичних досліджень для пацієнтів;
 • гістероскоп з біопсійними можливостями (біопсійний канал) для дорослих пацієнтів;
 • гастроскоп;
 • цистоскоп;
 • колоноскоп;
 • електрокардіограф багатоканальний.
 1. За місцем надання послуг:
 • дефібрилятор;
 • апарат штучної вентиляції легень;
 • монітор поліфункціональний;
 • пульсоксиметр;
 • автоматичний шприцевий дозатор за місцем надання послуги;
 • автоматичний інфузійний дозатор;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • глюкометр;
 • система централізованого постачання кисню в лікарні.

Інші вимоги:

 1. Наявність ліцензії на господарську діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.
 2. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів з метою запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
 3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
 4. Договір про співпрацю із закладом служби крові щодо постачання крові та її компонентів, у якого є чинна ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики.
 5. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня, згідно з правилами, визначеними у Наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
 6. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до Наказу МОЗ України від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».
 7. Наявність ліцензії на господарську діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, наркотичних засобів і психотропних речовин.

Читайте також:

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: амбулаторна спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: первинна медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: екстрена медична допомога


Уникальное нафталановое масло, которое лечит псориаз, экзему, артриты, дерматиты и много других заболеваний, можно купить в Украине с доставкой на сайте http://onlinemedicus.com


Джерело статті: “https://www.umj.com.ua/article/170123/vimogi-programi-medichnih-garantij-na-2020-rik-diagnostika-i-himioterapiya-onkologichnih-zahvoryuvan”